Consultas Previas al Mercado y RFI

Consultas Preliminares ao Mercado abertas

Non hai consultas abertas neste momento.

 

 

Consultas Preliminares ao Mercado e Solicitude de información pechadas

Consultas Previas al Mercado y RFI

 

 

Contorno de simulación U-Space no CIAR de Rozas.

O Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico e Industrial (CDTI) e a Xunta de Galicia, a través da Axencia Galega de Innovación, promoven unha Consulta Preliminar ao Mercado que ten por obxecto obter información dos axentes económicos sobre o grao de desenvolvemento da tecnoloxía para a creación dun contorno de simulación U-Space no Centro de Investigación Aerotransportada de Rozas (CIAR).  

Máis Información

Consulta preliminar al mercado abierta

 

 

Definición do novo período de programación da Civil UAVs Initiative 2021-2025

A Xunta de Galicia abordará entre 2021 e 2025 un novo período de programación da Civil UAVs Initiative, reafirmando o seu compromiso —tras a pandemia producida pola COVID-19— coa consolidación dunha industria de alta tecnoloxía que achega a Galicia unha maior resiliencia ás crises, crecemento económico e cohesión social.

O futuro investimento público-privado previsto terá como obxectivo continuar co impulso do sector aeroespacial en Galicia e, en concreto, apoiar a I+D+i especializada en vehículos non tripulados e na procura de solucións que melloren a prestación, eficacia e eficiencia dos servizos públicos.

Máis Información

RFI Consultas al Mercado 2021-2025 ES

RFI Consultas ao Mercado 2021-2025 GAL

RFI Preliminary Market Consultations 2021-2025 EN

Anexo 1_ El aeródromo de Rozas ES

Anexo 1_ O aeródromo de Rozas GAL

Annex 1_ Rozas airfield EN

Anexo 2_ Parque Industrial y Tecnológico de Rozas ES

Anexo 2_ Parque Industrial e Tecnolóxico de Rozas GAL

Annex 2_Rozas Industrial and Technology Park EN

Anexo 3_ Proyectos financiados en el periodo 2015-2020 ES

Anexo 3_ Proxectos financiados no periodo 2015-2020 GAL   

Annex 3_Projects financed in the period 2015-2020 EN

Con vistas a las licitaciones de la Fase A, la Xunta publicó un anuncio de ‘Request for Information’ (RFI), en el que se solicitaban ‘Ideas’ e información para responder a los retos que la Xunta publicó.

Programa de I+D

A licitación de Compra Pública Precomercial sobre a que se desenvolveu o programa de I+D da Civil UAVs Initiative, estivo precedida dunha Solicitude de información (Request For Information) na que se pedían mostras de interese e que obtivo resposta dos grandes líderes do mercado internacional (un total de nove) o que supuxo un grande empuxón para o lanzamento da iniciativa.

Máis información

Durante el proceso de diseño de las licitaciones de la Fase B, de soluciones, la Xunta mantuvo abierto un proceso de consultas al mercado, desde julio de 2015 hasta enero de 2017. Se recibieron en total 214 expresiones de interés de distintas empresas y organizaciones, el resumen de sus características se presentó públicamente en el workshop celebrado en el aeródromo de Rozas el día 23 de enero de 2017, como parte de la presentación anexa.

Programa de Solucións

Durante o proceso de deseño das licitacións do programa de Solucións, que se desenvolveu a través de procedementos de Compra Pública de Tecnoloxía Innovadora (CPTI), a Xunta de Galicia mantivo aberto un proceso de Consultas Preliminares ao Mercado dende xullo de 2015 ata xaneiro de 2017, no que se recibiron en total 214 expresións de interese de distintas empresas e organizacións.

Máis información

¡Participa!

Únete á comunidade Civil UAVS Initiative para compartires perspectivas sobre o sector.