Fondos Europeos

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, PO FEDER Galicia 2014-2020.
Unha maneira de facer Europa.

Obxectivo Temático 13: Favorecer a reparación da crise no contexto da pandemia da COVID-19 e as súas consecuencias sociais e preparar unha recuperación verde, dixital e resiliente da Economía.

Prioridade de inversión 13. Favorecer a reparación da crise no contexto da pandemia da COVID-19 e as súas consecuencias sociais, e preparar unha recuperación verde, dixital e resiliente da economía

Obxectivo específico 20.1.2.  Apoio ás inversións que contribúan á transición cara a unha economía dixital

Actuación 20.1.2.6
Medidas de impulso da innovación no sector aeroespacial a través da demanda de dixitalización da Administración Pública e a creación de solucións innovadoras baseadas en sistemas e vehículos UAVs

Fondos Europeo
¡Participa!

Únete á comunidade Civil UAVS Initiative para compartires perspectivas sobre o sector.