A Civil UAVs Initiative

A Civil UAVs Initiative é unha iniciativa estratéxica liderada pola Xunta de Galicia que ten como finalidade promover solucións innovadoras baseadas en vehículos aéreos non tripulados (UAV, polas súas siglas en inglés) para mellorar a prestación dos servizos públicos e crear un polo de innovación tecnolóxica neste segmento do sector aeroespacial.

No ano 2015, a Xunta de Galicia, apoiada polo Goberno de España e polo Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), decidiu impulsar o sector aeroespacial a través do desenvolvemento dos UAV para o ámbito civil.

Entre 2016 e 2020 está previsto mobilizar 164 millóns de euros entre os sectores público e privado para o desenvolvemento de diversos programas, todos orientados a fortalecer a posición de Galicia no sector aeroespacial.

La Civil UAVs Initiative
50 agentes participan en la Iniciativa (empresas tractoras, pymes, universidades y centros de conocimiento).

público-privado

3 multinacionales líderes en el sector aeroespacial desarrollan proyectos de I+D con la Xunta de Galicia para dar respuesta a todos los retos de futuro que plantea el uso de UAVs en el ámbito civil.

Universidades, centros de coñecemento, empresas tractoras e pemes.

40 empresas desarrollan proyectos de soluciones que dan respuesta a retos complejos de la gestión pública, a los que puede responderse con el uso de UAVs y de las tecnologías asociadas a los mismos.

de I+D+i en desenvolvemento

3 universidades colaboran en la iniciativa

de alta cualificación

A Civil UAVs Initiative (Descargar)

Proxectos da Civil UAVs Initiative (Descargar)

Obxectivos principais

A Civil UAVs Initiative é a iniciativa estratéxica da Xunta para converter a Galicia nun Polo Aeroespacial de referencia en Europa. Os seus obxectivos principais son:

La Civil UAVs Initiative (CUI) es la Iniciativa Estratégica de la Xunta para convertir a Galicia en un Polo Aeroespacial en Europa.

a prestación de servizos públicos mediante solucións innovadoras que empreguen UAV, con aplicacións na mellora da calidade das augas, a mellora da seguridade da frota pesqueira, a xestión e control forestal, a xestión e planificación do territorio, a automatización de bases topográficas e cartográficas ou a mellora da asistencia sanitaria en lugares pouco accesibles, entre outras.

Galicia como polo de innovación tecnolóxico de referencia no ámbito aeroespacial en España e en Europa.

liñas estratéxicas de I+D+i para centros de coñecemento e empresas nun sector de vangarda e de intensidade  tecnolóxica alta, cun gran potencial de futuro.

como un polo de xeración, atracción e retención de talento e coñecemento.

as pemes innovadoras e o emprego cualificado en torno ao segmento dos UAV

a comercialización e internacionalización dos produtos e solucións desenvolvidos no marco da Civil UAVs Initiative.

Outros instrumentos de apoio á I+D
Axudas financeiras complementarias procedentes de GAIN (Xunta) para a realización de proxectos de I+D desenvolvidos no ámbito aeroespacial.
Programa científico
Promoverá a ciencia aeroespacial en Galicia mediante un proxecto de plataformas aéreas de investigación (Futura Aeronave de Investigación e Experimentación - FENIX).
Programa de I+D
Acordos de asociación entre a Xunta e empresas de gran tamaño para o desenvolvemento conxunto de programas de I+D que permitan a creación de produtos, tecnoloxías e solucións no sector aeroespacial en base a modelos de compra pública precomercial.
Programa de Solucións
Contratación de servizos integrais baseados en tecnoloxía innovadora a través de licitacións de compra pública de innovación (ou asociación para a innovación). As solucións innovadoras deberán estar operativas para a Xunta nun prazo de dous anos dando resposta a un...
Programa de Infraestruturas
Actuacións dirixidas a crear en Galicia as infraestruturas necesarias para o desenvolvemento público e privado do sector aeroespacial.
Programa de emprendemento e atracción do talento
Para promover a atracción, nacemento e desenvolvemento de pequenas e medianas empresas no sector aeroespacial en Galicia.
¡Participa!

Únete á comunidade Civil UAVS Initiative para compartires perspectivas sobre o sector.