Inicio do proxecto: setembro 2016
Final do proxecto: setembro 2020
Importe comprometido: 469.048.88€
Control de pragas: aplicación da xestión para o control de pragas forestais e para a determinación do estado fitosanitario dos cultivos agrícolas.
Xuño 2019: Probas de pragas forestais | Xullo 2019 – Lourizán: execución de algoritmos e laboratorios de traballos de campo; prevención e pragas.
¡Participa!

Únete á comunidade Civil UAVS Initiative para compartires perspectivas sobre o sector.