Inicio do proxecto: setembro 2016
Final do proxecto: setembro 2020
Importe comprometido: 5.649.782,34 €
LUMES FF-101: Helicóptero de 150 Kg con 30 Kg de carga útil.
LUA: helicóptero de 25 Kg con 5 Kg de carga útil.
Xullo 2019: Ensaio de operación nocturna LUA en entorno controlado incluíndo LUA, Unidade Móbil Terrestre e Sistema de Coordinación de Tráfico. Setembro 2019: Ensaio-demostración de operación en incendios en entorno real LUA con Unidade Móbil Terrestre. Novembro 2019: Ensaios de voo de LUA para a toma de datos para diferentes servizos.
¡Participa!

Únete á comunidade Civil UAVS Initiative para compartires perspectivas sobre o sector.