Inicio do proxecto: outubro 2018
Final do proxecto: novembro 2019
Importe comprometido: 772.062,00 €
AMTEGA-3: Servizo de desenvolvemento e fase de demostración do sistema experto de control automatizado e intelixente da actividade agraria asociada ás axudas da política agraria común (PAC) no marco do proxecto PRIMARE.
¡Participa!

Únete á comunidade Civil UAVS Initiative para compartires perspectivas sobre o sector.