Inicio do proxecto: outubro 2018
Final do proxecto: novembro 2019
Importe comprometido: 1.042.011,00 €
AMTEGA-1: Servizo de desenvolvemento e fase de demostración dunha plataforma de procesado de información das parcelas agrarias galegas no marco do proxecto PRIMARE.
¡Participa!

Únete á comunidade Civil UAVS Initiative para compartires perspectivas sobre o sector.