Inicio do proxecto: setembro 2016
Final do proxecto: setembro 2020
Importe comprometido: 1.173.339,24 €
Loita contra a contaminación: sistema de inspección para o control da calidade das augas mariñas e loita contra a contaminación.
Novembro 2019: CETMAR: Probas de contaminación con LUA e prototipo de sonda multiparamétrica e sistema de toma de mostras.
¡Participa!

Únete á comunidade Civil UAVS Initiative para compartires perspectivas sobre o sector.