Inicio do proxecto: setembro 2016
Final do proxecto: setembro 2020
Importe comprometido: 545.431,52 €
Vixilancia pesqueira: sistema de xestión para o control da frota pesqueira e para a inspección das prácticas pesqueiras.
Probas de inspección da frota e das artes de pesca: verán 2019.
¡Participa!

Únete á comunidade Civil UAVS Initiative para compartires perspectivas sobre o sector.