Mapas de Demanda Temprana

Mapas de Demanda Temperá

Mapa de Demanda Temperá Civil UAVs Initiative – Solucións

Tras o proceso de consultas ao mercado da Civil UAVs Initiative iniciado en 2015,  a Xunta de Galicia fixo público en xaneiro de 2017 un Mapa de Demanda Temperá. Este documento foi a expresión das decisións do Goberno galego sobre as solucións innovadoras que a Administración se propoñía adquirir e nel identificáronse as sete primeiras licitacións do programa de Solucións.

O citado Mapa someteuse a Consulta Pública para coñecer a opinión de todos os actores interesados co obxectivo de melloralo de forma continua e a información recompilada ao longo de todo o proceso utilizouse para definir as prescricións funcionais das licitacións do programa de Solucións.

Mapa de Demanda Temperá (Descargar).

¡Participa!

Únete á comunidade Civil UAVS Initiative para compartires perspectivas sobre o sector.